تجهیزات و ماشینری سالنهای نمایش

در سالن هاي پيشرفته نمايش و تئاتر در دنيا، از تجهيزات مدرني استفاده م يشود كه امكانات قابل توجهي را به كارگردان نمايش براي به تصوير كشيدن هرچه بهتر ايده نمايش ارائه م يدهد. نیاز به رعایت استانداردهای ایمنی بسیار دقیق و خلاقیت در طراحی، باعث شده است تا این بازار پیش تر در انحصار چند شرکت محدود در دنیا باشد. شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی در ظرف مدتی کوتاه جایگاه خود را در بازار داخلی تجهیزات سالن های نمایش پیدا کرد و اجرای پروژه های بزرگی را در سالن های نمایش شناخته شده ی کشور مانند تئاتر شهر، بر عهده بگیرد. در پروژه ی تئاتر شهر به سفارش وزارت ارشاد، مجموعه ای از تجهیزات متحرک و قابل تنظیم، برای به تصویر کشیدن تخیلاتی که پیش تر قابل نمایش نبودند، طراحی شده اند. تعبیه تجهیزاتی از قبیل سن گردان، بالابر سن، پل نوری، میله های بالابرنده و سایر تجهیزات مشابه، در این سالن بزرگ به کارگردان کمک خواهد کرد تا هرآنچه که می خواهد را بر صحنه ی تئاتر نمایش دهد.