گاورنر

در سال 88 شرکت اتوماسیون دورعلی مطالعات خود را در زمین هی گاورنرها آغاز کرد. سیستم گاورنر با کنترل کردن سرعت توربین، از حساس ترین، مهم ترین، تجهیزات یک نیروگاه آبی محسوب می شود. در سال 93 اولین گاورنر برای نیروگاه آزاد در ایران ساخته شد. در ادامه ی این راه در سال 96 اولین گاورنر سایز بزرگ برای نیروگاه داریان و سپس در سال 97 برای نیروگاه سردشت ساخته شدند. گاورنرهای نیروگاه آزاد و سردشت از زمان نصب تاکنون با موفقیت تحت بهره برداری هستند و قابلیت کنترل در حالت های مختلف )کنترل توان، کنترل گشودگی، کنترل جزیر های، کنترل دبی و سطح( و همچنین مشارکت در کنترل فرکانس شبکه را دارا بوده و مطابق با استانداردهای IEC و IEEE طراحی و ساخته شده اند و در ساخت این گاورنرها از بهترین تجهیزات کنترلی و اتوماسیونی دنیا استفاده شده است.