اندازه گیری راندمان نیروگاه آبی شهید رجایی و سیستم ثبت و اعلام خطر یاتاقان های واحدهای نیروگاه رجایی

سیستم مانیتورینگ ارتعاشات و پایش یاتاقانها:

در این نوع سیستم¬ها، بسته به شرایط کاری دستگاه، قابلیت مانیتورینگ ارتعاشات، دما، سطح سیال، فرکانس و ... با دقت و سرعت بالا وجود دارد. این سیستم توانایی تهیه گزارشات مطلوب، پیش بینی عیوب احتمالی و ارتباط با سیستم¬های کنترل دستگاه را دارد.